Download folder

  shortcode examples displays content of Avanti map: displays content of path="wp-content/uploads/Avanti/" and sort descending: displays content of path="wp-content/uploads/Avanti/", open files in a new window: displays content of path="wp-content/uploads/Avanti", change label ‘Avanti Folder’ to ‘our downloads’: displays content of wp-content/uploads/Avanti/, displays no file size: displays content of path="wp-content/uploads/Avanti/", displays no folders: displays ...
More

Verwerkingsovereenkomst

Verwerkingsovereenkomst   Inleiding Sneekernet ict verwerkt persoonsgegevens voor en in opdracht van de Klant. Sneekernet ict en de klant zijn daarom verplicht volgens de Nederlandse Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om een verwerkersovereenkomst te sluiten.   ARTIKEL 1.     DEFINITIES In deze Verwerkersovereenkomst wordt verstaan onder: ‘Persoonsgegeven’: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; ...
More