Security Training

Security Taining is eSecurity Awarenessen noodzaak. De beveiliging van een bedrijfsnetwerk wordt steeds meer een verantwoording van alle werknemers. Dit is een ontwikkeling die al een tijdje gaande is en alleen maar belangrijker zal worden. De kosten voor de beveiligingsmaatregelen zullen in de toekomst ook alleen maar toenemen, Endpoint security software, geavanceerde firewalls en een intern beveiligingsbeleid, we kunnen er gewoon niet meer omheen. Maar vergeet de werknemers meer informatieniet, want als u die vergeet dan zijn al uw eerdere beveiligings-investeringen helemaal voor niets geweest.

Internet beveiliging op de werkvloer.
Wij hoeven u niet te vertellen wat de zwakste schakel is in een netwerk, of toch wel? Het versterken van de zwakste schakel is voor uw bedrijfsbeveiliging enorm belangrijk. De security workshop helpt uw bedrijf hiermee en brengt uw werknemers weer helemaal up-to-date, zodat zij weten wat er van hun verwacht wordt als zij computers en netwerk apparatuur gebruiken.

AVG & Privacy bewustwording
De intrede van de AVG-privacy wet *) op 25 mei maakt het er allemaal niet makkelijker op.  Uw werknemers moeten in een bepaalde mate ook kennis hebben van de nieuwe privacy wet. Een noodzakelijk deel van de AVG zal worden behandeld.

Bewustwording
Johan Sneek De Security Awareness specialistDe bewustwording gaat als een rode draad door de workshop. Uw medewerkers worden op de hoogte gebracht van de gevaren die vanuit het internet uw bedrijfsvoering bedreigen. Het AVG-gedeelte minimaliseert privacy-conflicten en traint uw werknemers zodat ze de AVG wet kunnen opvolgen. De workshop wordt afgestemd op uw bedrijf. De te behandelen onderdelen zijn:
1. Reden en doel Security training
2. Het interne beveiligingsbeleid van uw bedrijf
3. De AVG, wat horen uw werknemers te weten
4. Cybercrime bewustwording
Het programmadeel die betrekking heeft op het interne beveiligingsbeleid van uw bedrijf wordt via nauwe samenwerking tussen uw ict verantwoordelijke en Sneekernet ict samengesteld. Zo maken we de workshop helemaal op maat.

Mystery manBezoek door de ‘Mystery guest’
Vaak is het een goed idee om uw bedrijf te laten bezoeken door de ‘Mystery guest’. De ‘Mystery guest’ zal enkele bedrijfsafdelingen onaangekondigd bezoeken om vooraf de alertheid en de beveiligingsbewustwording van werknemers te toetsen en in kaart te brengen. Het resultaat van dit bezoek en het daaruit ontstane advies wordt verwerkt in de security workshop.


ISO 27001 en overige doelen.

De training zet alle medewerkers binnen uw bedrijf weer op scherp. Is uw bedrijf een ISO 27001 certificeringstraject gestart of bent u al ISO 27001 gecertificeerd dan is deze security bewustwordingstraining hiervoor te gebruiken. Maar ook voor niet ISO 27001 gecertificeerde bedrijven is de security bewustwordingstraining een noodzaak vooral als volledige AVG compliance het doel is. En er is meer te halen dan alleen een certificaat, de andere belangrijke doelen willen we u niet onthouden, zie hier onder de pay-offs als u de training door Sneekernet ict laat organiseren.
– Moderne beveiligingsbewustwording
– Veiliger werken
– Het terugbrengen van storingen
– De cybercrimineel buiten de deur houden
– Het naleven van de wet
– Het respecteren van privacy
– Het minimaliseren van datalekken
– De reputatie van uw bedrijf beschermen
– Het voorkomen of minimaliseren van een boete bij een datalek

Workshop methodiek
De Security training neem zo’n 2 uur in beslag, langer dan 2 uur adviseren wij niet. We realiseren dat voor de meeste deelnemers de Security training verplichte kost is, daarom gebruiken we verschillende methodes om de aandacht van de deelnemers vast te houden. We hebben van de Security training een workshop gemaakt, waardoor de deelnemers er veel meer betrokken bij raken. Gedurende de Security training worden er minimaal 15 tot maximaal 20 meerkeuzevragen aan de deelnemers gesteld. Daarnaast worden er 8 tot 10 filmfragmenten getoond waarvan een aantal een verklarend karakter en een aantal een zeer confronterend karakter hebben. Sommige workshop slides bevatten humor om de materie voor de deelnemers toegankelijker te maken zonder al te veel op het resultaat in te boeten. Op de helft van het trainingsprogramma lassen we een 15 minuten pauze in. De taak om Security training aan de man te brengen vatten we erg serieus op. De Security bewustwordingsboodschap moet bij de deelnemers landen, een ander resultaat accepteren wij niet.

Security Awareness Training*) AVG=Algemene Verordening Gegevensbescherming