AVG Privacy Officer

AVG Privacy Officer

Vanaf september 2017 kunt u Johan Sneek inschakelen voor de functie gecertificeerde ‘Privacy Officer’ of in het Nederlands gezegd: ‘Functionaris van de Gegevensbescherming’ (FG). Een Privacy Officer kunt u helpen om uw bedrijf complaint te maken met de nieuwe AVG privacy-wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Iets wat veel bedrijven nog niet beseffen is dat het aanstellen van een Privacy Officer verplicht gesteld kan worden. De EU is er onderling nog niet helemaal uit, maar de richtlijnen voor de verplichting zijn op dit moment:
– een bedrijf vanaf 250 minimaal medewerkers en meer
– een bedrijf die per jaar meer dan 5000 persoonsgegevens verwerkt.

Toezichthouder
De toezichthouder op het naleven van de AVG privacy wet is de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer u een Privacy Office aanstelt voor de bescherming van uw privacy gevoelige gegevens neemt de Autoriteit Persoonsgegevens een terughoudende houding aan. Voor mkb-bedrijven die zich naar de AVG-wet willen schikken is een privacy officer een heuse uitkomst. Door een Privacy Officer aan te stellen kan uw bedrijf zichzelf bezig houden met het eigen belangrijke werk waar u uw geld mee verdient, terwijl de privacy officer ervoor zorgt dat de gevoelige gegevensstromen binnen uw bedrijf volgens de AVG wet verloopt.

Uw privacy strategie wordt beloont
Als u kan aantonen dat u de privacy van uw klanten volgens de nieuwe Europese maatstaven respecteert dan bent u absoluut in het voordeel ten opzichte van uw concurrenten.

Geen boete bij AVG-compliancy
U zit niet te wachten op een vervelend privacy incident, maar wanneer u kan bewijzen dat uw bedrijf AVG-complaint is dan hoeft u geen boete te verwachten van de AP, wanneer uw bedrijf door een serieus privacy-incident getroffen wordt.