AVG WORKSHOP

AVG workshop 13 maart 2018

Op 13 maart 2018 organiseert Sneekernet ICT voor de tweede keer de AVG workshop voor het kleinbedrijf. Het naleven van de nieuwe AVG privacy wet is verplicht voor elk bedrijf, groot of klein. Nadat de wet op 25 mei 2018 zijn intrede heeft gedaan ligt de focus van de handhaving vooral bij grote bedrijven, scholen, overheidsinstanties en de gezondheidssector. Kleine bedrijven lijken buiten schot te blijven, maar dat is een misvatting. Deze AVG-workshopreserveer is speciaal voor kleine bedrijven opgesteld, zodat ook u zonder al te veel gedoe zich naar de nieuwe wet kan schikken.

Een kijkje in de eigen keuken
Server in de cloudDe toepassing van de AVG kan per bedrijf sterk verschillen, neem het verschil tussen het internet hostingsbedrijf waar u gebruik van maakt en het gezondheidscentrum bij u in de buurt. Beide bedrijven zullen persoonsgegevens verwerken. Het internet hostingsbedrijf weet waarschijnlijk niet welke persoonsgegevens verwerkt worden, terwijl het gezondheidscentrum dat wel weet. Het gezondheidscentrum kan natuurlijk ook gebruik maken van hetzelfde internet hostingsbedrijf om haar gegevens op te slaan. Beide bedrijven zullen hun organisatie moeten aanpassen om te voldoen aan de AVG wet. Maar weet u ‘wie’ er verantwoordelijk is voor ‘welke’ gegevensverwerking en ‘waarom’ dat is? Kunt u op dit moment glashard zeggen wie de verantwoordelijke is voor de datalek boete als blijkt dat de gelekte gegevens naar uw bedrijf herleid wordt? Ieder bedrijf zal daarom als eerst een kijkje moeten nemen in haar eigen keuken om te inventariseren welke gegevens er worden verwerkt, waar deze worden opgeslagen, hoe deze beveiligd zijn. Tijdens de workshop leert u die inventarisatie te maken, zodat u kan aanvangen uw bedrijf AVG compliant te maken. Door de AVG workshop te volgen krijgt u duidelijkheid over alle AVG – ‘wie,’ ‘wat’, ‘waar’, ‘wanneer’, waarom’ en ‘hoe’ vragen.

AVG – eisenpakket
De nieuwe wet verlangt nogal wat, welke regels zijn voor u van belang en welke regels niet, en hoe moet u de regels interpreteren? De wet heeft een eisenpakket die in drie onderdelen te categoriseren zijn.
– Technische maatregelen.
– Beleidsmaatregelen.
– Organisatorische maatregelen.
Tijdens de AVG workshop gaan we die onderdelen aan u toelichten, geven we praktische tips en komen we met voorbeelden. Soms is het zelfs noodzakelijk te om een discussie te voeren voordat het voor u duidelijk wordt hoe de AVG in uw bedrijf moet worden toegepast.

Waardevolle documenten voor de deelnemers
AVG documentenAlle workshop deelnemers ontvangen achteraf digitale documenten die u zullen helpen bij het implementeren van de organisatorische en beleidsmaatregelen. Het invullen en toepassen van deze documenten wordt in de workshop besproken. De documenten die worden verstrekt zijn o.a.
– Model Verwerkingsovereenkomst
– Concept verwerkingsregister
– Concept privacy beleid.
– Naslagwerk: verhoging van de ict-beveiliging t.b.v. de AVG.
Deze documenten zijn uitsluitend bedoeld voor de AVG-workshop deelnemers. Uitwisseling met andere leden en/of externe relaties is niet toegestaan.

Heeft u een AVG vraag?
In het workshop inschrijf formulier kunt u uw specifieke AVG-vraag stellen. Stel die gerust wij zullen die beantwoorden of misschien wel in de AVG-masterCLASS behandelen.