Verwerkingsovereenkomst

Verwerkingsovereenkomst   Inleiding Sneekernet ict verwerkt persoonsgegevens voor en in opdracht van de Klant. Sneekernet ict en de klant zijn daarom verplicht volgens de Nederlandse Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om een verwerkersovereenkomst te sluiten.   ARTIKEL 1.     DEFINITIES In deze Verwerkersovereenkomst wordt verstaan onder: ‘Persoonsgegeven’: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; ...
Read More