Veilig wifi toegang

Uw WiFi netwerk veilig

Bezoekers en klanten van winkels, kantoren, horeca en andere locaties verwachten dat ze gratis toegang kunnen krijgen tot het internet. Met als resultaat dat bezoekers vaak vrij toegang gegeven wordt op het eigen, niet afgeschermde wifi-netwerk waar ook alle bedrijfssystemen op zijn aangesloten. Soms met hetzelfde wachtwoord – of zelfs zonder en is dan open voor iedereen.

Heeft u uw klanten toegang gegeven tot het internet via uw WiFi-code, maar weet u niet of uw eigen netwerk beschermd is tegen oneigenlijk gebruik, dan kunnen wij u hier in bijstaan. Wij zorgen dat uw klanten/bezoekers uw internet kunnen gebruiken zonder concessies te doen aan uw eigen netwerkbeveiliging. Wij scheiden het WiFi-gastgebruik van uw bedrijfs-WiFi en wij zorgen ervoor dat enkele belangrijkeinternet diensten voor uw gasten worden geblokkeerd om te voorkomen dat uw netwerk ongewild als een kwaadwillende bron te boek komt te staan op het internet.

 

  Veilige wifi toegang, het zal onze zorg zijn.